Belasting vrije Giften of Schenkingen.

Trap In is een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.

Het bestuur is o.a. bevoegd tot het vaststellen van de jaarbegroting, de jaarrekening en het beleidsplan. Vanaf 2014 dient een ANBI lid een aantal gegevens te publiceren op het internet. Stichting Trap-In publiceert deze gegevens op deze website.

Bestuur


Weersverwachting
Uden

Video Trapin 2015

In 2015 is er voor de eerste keer een video gemaakt tijdens de Trap-in fietstocht.